آرشیو صوتی شرح و توضیح حکمت های نهج البلاغه

فایل صوتی  جلسه هفدهم از سلسله مباحث شرح و تفسیر حکمت های  نهج البلاغه توسط آقای #دکتر_صفوی  

دریافت فایل جلسه 35 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/29

دریافت فایل جلسه 34 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/28

دریافت فایل جلسه 33 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/27

دریافت فایل جلسه 32 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/26

دریافت فایل جلسه 31 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/25

دریافت فایل جلسه 30 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/24

دریافت فایل جلسه 29 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/23

دریافت فایل جلسه 28 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/22

دریافت فایل جلسه 27 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/21

دریافت فایل جلسه 26 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/20

دریافت فایل جلسه 25 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/19

دریافت فایل جلسه 24 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/18

دریافت فایل جلسه 23 (ماه مبارک رمضان) - 1402/01/17


فایل های صوتی جلسات گذشته

دریافت فایل جلسه بیستم و دوم - 98/02/02

دریافت فایل جلسه بیستم و یکم - 98/01/26

دریافت فایل جلسه بیستم - 97/12/20

دریافت فایل جلسه هجدهم- 97/11/29

دریافت فایل جلسه هفدهم - 97/11/15

دریافت فایل جلسه شانزدهم

دریافت فایل جلسه پانزدهم
دریافت فایل جلسه چهاردهم 
دریافت فایل جلسه سیزدهم 
دریافت فایل جلسه دوازدهم 
دریافت فایل جلسه یازدهم 
دریافت فایل جلسه دهم 
دریافت فایل جلسه نهم 
دریافت فایل جلسه هشتم 
دریافت فایل جلسه هفتم 
دریافت فایل جلسه ششم 
دریافت فایل جلسه پنجم 
دریافت فایل جلسه چهارم 
دریافت فایل جلسه سوم 
دریافت فایل جلسه دوم 
دریافت فایل جلسه یکم 
دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها