✅ آل محمد( ص) را وسیله کسب و تجارت قرار ندهیم

 مفضل بن عمر به یاران خود وصیت می کرد و می گفت؛
 به وسیله آل محمد(ص) مال مردم را نخورید زیرا که از حضرت صادق(ع) شنیدم که فرمود: مردم درباره ی ما به سه گروه تقسیم می شوند؛
گروهی ما را دوست داشتند و منتظر قائم(ع) ما بودند تا به دنیا برسند(یعنی هدف از محبت ما، عیش و خوشگذرانی در سایه حکومت ماست) پس اظهار تشیع و محبت ما را نمودند و سخنان ما را حفظ کردند اما در عمل به دستورات ما کوتاهی کردند و ما را در کردارشان پیروی نکردند، پس به زودی خداوند آنان را به سوی آتش برانگیخته کند.
گروه دوم ما را دوست داشتند و سخنان ما را شنیدند و در عمل به کردار های ما نیز کوتاهی نکردند تا به وسیله آن مال مردم رو بخورند‌؛ در مورد این گروه نیز خداوند شکم هایشان را با آتش دوزخ پر خواهد کرد و تشنگی و گرسنگی را بر آنان مسلط خواهد نمود.
اما گروه سوم شیعیان واقعی اند. ما را دوست داشتند و سخنان ما را حفظ کردند و از دستورات ما اطاعت نمودند و مخالفتی با ما نکردند( یعنی رفتار و کردار ایشان همانند رفتار و کردار ما بود) پس این گروه از مایند و ما از ایشان.

منبع :
تحف العقول ص ۵٩۴

 عضویت در کانال تلگرامی
 
دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها