مقالات » یادداشت ها آقای آیت اللهی

تاملی بر دو یادداشت : "علوم انسانی اسلامی ،ممکن یا ممتنع؟"

تاملی بر دو یادداشت : "علوم انسانی اسلامی ،ممکن یا ممتنع؟" و "روحانیت و عدم باور به علوم جدید" ✍️ #احمد_آیت‌اللهی دو یادداشت مذکور در کانال تلگرامی «ویرایش ...

۱۳۹۹/۰۳/۲۲ 1026
وضعیت دینداری در جامعه

به نظر می رسد پرداختن به موضوع دین داری با توجه به موضوعات و مسائل و مشکلات عدیده ای که جامعه ما بشدت درگیر آنهاست به لحاظ نگاه جامعه شناختی کلاسیک از اولویت لازم برخوردار نباشد، لیکن تردیدی نیست از ...

۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 747
ترامپیسم

برای شناخت بیشتر خیزش سیاسی-اجتماعی پدید آمده در غرب ، لازم است به دو ویژگی آن -  افزون بر خصوصیت مهمی که در یادداشت قبلی ذکر آن رفت - اشاره شود :  ✅ نخست اینکه بخش کثیر و قابل توجهی از ...

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 719
وضعیت دینداری در جامعه ۲

❓ پرسش این بود که چه علل و عواملی، موجبات و زمینه های دین گریزی و ضعف دین داری روزافزون را در جامعه امروز کشور ما فراهم آورده است؟ ☑️ پرواضح است که در تعلیل و تحلیل پدیده های عام اجتماعی، نمی توان ...

۱۳۹۹/۰۴/۱۹ 0
  • 1