نقد و بررسی #قبض و بسط تئوریک شریعت جلسه 26 مورخ 98/02/13


جلسات نقد و بررسی کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت تالیف اقای دکتر عبدالکریم سروش ،توسط آقای احمد آیت اللّهی در کلاس مرحوم عظیم زاده 

دانلود فایل جلسه بیستم و شش  -98/02/13


دانلود فایل جلسه بیستم و پنج  -98/02/06

دانلود فایل جلسه بیستم و چهارم -98/01/30 

دانلود فایل جلسه بیستم و سوم -97/12/24

دانلود فایل جلسه بیستم و دوم -97/12/10

دانلود فایل جلسه بیستم و یکم -97/12/03

دانلود فایل جلسه بیستم

دانلود فایل جلسه نوزدهم

دانلود فایل جلسه هجدهم

دانلود فایل جلسه هفدهم

دانلود فایل جلسه شانزدهم

دانلود فایل جلسه پانزدهم

دانلود فایل جلسه چهاردهم

دانلود فایل جلسه سیزدهم

دانلود فایل جلسه دوازدهم

دانلود فایل جلسه یازدهم

دانلود فایل جلسه دهم 

دانلود جلسه نهم

دانلود فایل جلسه هشتم

دانلود فایل جلسه هفتم

دانلود فایل جلسه ششم

دانلود فایل جلسه پنجم

دانلود فایل جلسه چهارم

دانلود فایل جلسه سوم

دانلود فایل جلسه دوم

دانلود فایل جلسه اول

عضویت در کانال تلگرامی
 
دیدگاه های کاربران : (1)
#3 منصور وفا30   97/01/25, 19:05  
بانام و یاد خدا
ضمن سلام و تبریک بعثت پیامبر رحمت، از اینکه مباحث مطروحه برای دریافت گذاشته میشود بسیار سپاسگزارم. توفیق برادران عزیز در اشاعه اندیشه های اصیل دینی و بسط آگاهی را از خداوند متعال خواستارم.

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها