آرشیو صوتی جلسات بیان نکات قرآنی سوره هود

آیات مورد بحث: سوره هود 

آیات شریفه سوره هود

برای دریافت روی جلسه مورد نظر کلیک کنید

آرشیو کلیه جلسات


جلسه 1 – توحید 1 – 92/11/24

جلسه 2 – توحید 2 – 92/12/01

جلسه 3 – توحید 3 – 92/12/08

جلسه 4 – توحید 4 – 92/12/15

جلسه 5 – بندگی – 92/12/22

جلسه 6 – زندگی نیکو – 93/01/21

جلسه 7 – نگرش به دنیا و آخرت – 93/01/28

جلسه 8 – نقش دین در رسیدن به بهره وری دنیا – 93/02/04

جلسه 9 – توبه – 93/02/11

جلسه 10 – آخرت مبنای عقل در دین – 93/02/18

جلسه 11 – دایره بندگی – 93/02/25

جلسه 12 – انکار آخرت و یاد مرگ – 93/03/01

جلسه 13 – رزاقیت خدا– 93/03/08

جلسه 14 – آفرینش آسمان ها و زمین – 93/03/15

جلسه 15 – عرش خداوند – 93/03/22

جلسه 16 – تعارض دین و علم – 93/04/05

جلسه 17 – امتحان الهی 1 – 93/06/13

جلسه 18 – هدف از خلقت – 93/06/20

جلسه 19 – امتحان الهی 2 – 93/06/27

جلسه 20 – زهد – 93/07/03

جلسه 21 – صبر و صابرین  – 93/07/10

جلسه 22 – اعجاز و قرآن 1 – 93/07/17

جلسه 23 – اعجاز و قرآن 2 – 93/08/01

جلسه 24 – اختیار و انسان – 93/10/04

جلسه 25 – بینش واقعی به دین الهی – 93/10/25

جلسه 26 – نسبت کذب به خدا 1 – 93/11/02

جلسه 27 – نسبت کذب به خدا 2 – 93/11/09

جلسه 28 – نسبت کذب به خدا 3 – 93/11/23

جلسه 29 – خسران انسان – 93/11/30

جلسه 30 – باور قلبی – 93/12/07

جلسه 31 – نابرابر بودن باورها – 93/12/14

جلسه 32 – انزار نوحه– 93/12/21

جلسه 33 – داستان نوحه 1 – 94/01/27

جلسه 34 – داستان نوحه 2 – 94/02/03

جلسه 35 – انزار از عذاب – 94/02/10

جلسه 36 – انکار حق از سوی جامعه – 94/02/24

جلسه 37 – نصرت الهی – 94/07/02

جلسه 38 – داستان عذاب 1 – 94/07/09

جلسه 39 – داستان عذاب 2 – 94/07/16

جلسه 40 – داستان عذاب 3 – 94/09/27

جلسه 41 – داستان عذاب 4 – 94/10/03

جلسه 42 – داستان عذاب 5 – 94/10/10

جلسه 43 – داستان عذاب 6 – 94/10/17

جلسه 44 – داستان عذاب 7 – 94/10/24

جلسه 45 – داستان قوم عاد 1 – 94/11/01

جلسه 46 – داستان قوم عاد 2 – 94/11/08

جلسه 47 – داستان قوم عاد 3 – 94/11/15

جلسه 48 – داستان قوم عاد 4 – 94/11/22

جلسه 49 – داستان قوم عاد 5 – 94/11/29

جلسه 50 – شرک 1 – 94/12/06

جلسه 51 – شرک 2 – 94/12/13

جلسه 52 – اجر دعوت به سوی خدا 1 – 94/12/20

جلسه 53 – اجر دعوت به سوی خدا 2 – 94/12/27

جلسه 54 – تفکر 1 – 95/01/19

جلسه 55 – تفکر 2 – 95/01/26

جلسه 56 – توکل 1– 95/02/02

جلسه 57 – توکل 2– 95/02/16

جلسه 58 – توکل 3 – 95/02/23

جلسه 59 – توکل 4 – 95/03/06

جلسه 60 – توکل 5 – 95/04/24

جلسه 61 – توکل 6 – 95/04/31

جلسه 62 – ظلم و ستم – 95/05/07

جلسه 63 – روح استکبار – 95/05/14

جلسه 64 – عذاب الهی – 95/05/21

جلسه 65 – سرگذشت قوم عاد و ثمود – 95/06/04

جلسه 66 – اسوه 1 – 95/06/11

جلسه 66 – اسوه 2 – 95/07/01

جلسه 67 – سرگذشت ثمود 1 – 96/09/14

جلسه 68 – سرگذشت ثمود 2 – 96/09/23

جلسه 69 – سرگذشت ثمود 3 – 96/09/30

جلسه 70 – سرگذشت ثمود 4 – 96/10/07

جلسه 71 – سرگذشت ثمود 5 – 96/10/14

جلسه 72 – عذاب الهی – 96/10/28

جلسه 73 – سنت الهی 1 – 96/11/06

جلسه 74 – سنت الهی 2 – 96/11/12

جلسه 75 – سنت الهی 3 – 96/11/19

جلسه 76 – عذاب استیصال – 96/12/03

جلسه 77 – حضرت ابراهیم – 96/12/10

جلسه 78 – فرزند آوری حضرت ابراهیم – 96/12/17

جلسه 79 – قوم لوط 1 – 96/12/24

جلسه 80 – قوم لوط 2 – 97/01/16

جلسه 81 – قوم لوط 3 – 97/01/23

جلسه 82 – قوم مادیان 1 – 97/02/13

جلسه 83 – میزان – 97/03/31

جلسه 84 – قوم مادیان 2 – 97/04/07

جلسه 85 – آزادی و دین 1 – 97/04/14

جلسه 86 – آزادی و دین 2 – 97/04/21

جلسه 87 – تبلیغ دین – 97/04/28

جلسه 88 – مفهوم آزادی – 97/05/04

جلسه 89 – حضرت موسی 1 – 97/05/11

جلسه 90 – حضرت موسی 2 – 97/05/18

جلسه 91 – حضرت موسی 3 – 97/05/25

جلسه 92 – مبارزات علنی انبیا 1 – 97/06/01

جلسه 93 – مبارزات علنی انبیا 2 – 97/07/08

جلسه 94 – عبرت از امت ها 1 – 97/07/13

جلسه 95 – عبرت از امت ها 2 – 97/07/19

جلسه 96 – عبرت از امت ها 3 – 97/07/28

جلسه 97 – قیمت و جایگاه انسان – 97/08/03

جلسه 98 – ماهیت عذاب – 97/08/10

جلسه 99 – سنت های غلط – 97/08/17

جلسه 100 – اقسام ظلم – 97/08/24

جلسه 101 – نماز و صبر 1 – 97/09/01

جلسه 102 – نماز و صبر 2 – 97/09/08

جلسه 103 – نماز و صبر 3 – 97/09/15

جلسه 104 – صبر 1 – 97/09/22

جلسه 105 – صبر 2 – 97/09/29

جلسه 106 – صبر 3 – 97/10/06

جلسه 107 – خردمندان جامعه 1 – 97/10/20

جلسه 108 – خردمندان جامعه 2 – 97/10/27

جلسه 109 – خردمندان جامعه 3 – 97/11/04

جلسه 110 – خردمندان جامعه 4 – 97/11/11

 
دیدگاه های کاربران : (3)
#5 بنده خدا 30   97/07/08, 01:51  
با سلام خدمت همه دوستان و ممنون بابت این مفاهیم عالیه قرآنی
پاسخ مدیر:
با تشکر از همراهی شما
#6 بنده خدا ..20   97/07/08, 06:20  
شکرخداراکه راه هدایت رابرایم بازگشودودرقرین رحمتش قرارداد.وجهت فراگرفتن نکات قرانی رهنمایم شد .خداوند انشاالله به بانیان جلسات خیردنیاواخرت عتانماید وبهره ای به امواتشان بیفزاد(امین یا رب العالمین)
#7 ناشناس00   98/03/03, 04:40  
خداوند انشاالله خیر دنیاواخرت عنایت فرمای،

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها