✅ با روحانیت عوام‌زده کار اسلام تمام است

روحانیت ما در اثر آفت عوام‌زدگی نمی‏‌تواند چنان که باید، پیشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند و به معنی صحیح کلمه هادی قافله باشد، مجبور است در عقب قافله حرکت کند. خاصیت عوام این است که همیشه با گذشته و آنچه به آن خو گرفته پیمان بسته است، حق و باطل را تمیز نمی‌‏دهد. عوام هر تازه‏‌ای را بدعت یا هوا و هوس می‌‏خواند، ناموس خلقت و مقتضای فطرت و طبیعت را نمی‌‏شناسد، از این رو با هر نویی مخالفت می‏‌کند و همیشه طرفدار حفظ وضع موجود است.

 
دیدگاه های کاربران : (1)
#1 حمید صادقی20   96/09/05, 21:17  
احسنت دقیقا همین طور است

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها