آرشیو صوتی جلسات بیان نکات قرآنی سوره هود

آیات مورد بحث: سوره هود 

آیات شریفه سوره هود

برای دریافت روی جلسه مورد نظر کلیک کنید

آرشیو کلیه جلسات


جلسه 1 – توحید 1 – 92/11/24

جلسه 2 – توحید 2 – 92/12/01

جلسه 3 – توحید 3 – 92/12/08

جلسه 4 – توحید 4 – 92/12/15

جلسه 5 – بندگی – 92/12/22

جلسه 6 – زندگی نیکو – 93/01/21

جلسه 7 – نگرش به دنیا و آخرت – 93/01/28

جلسه 8 – نقش دین در رسیدن به بهره وری دنیا – 93/02/04

جلسه 9 – توبه – 93/02/11

جلسه 10 – آخرت مبنای عقل در دین – 93/02/18

جلسه 11 – دایره بندگی – 93/02/25

جلسه 12 – انکار آخرت و یاد مرگ – 93/03/01

جلسه 13 – رزاقیت خدا– 93/03/08

جلسه 14 – آفرینش آسمان ها و زمین – 93/03/15

جلسه 15 – عرش خداوند – 93/03/22

جلسه 16 – تعارض دین و علم – 93/04/05

جلسه 17 – امتحان الهی 1 – 93/06/13

جلسه 18 – هدف از خلقت – 93/06/20

جلسه 19 – امتحان الهی 2 – 93/06/27

جلسه 20 – زهد – 93/07/03

جلسه 21 – صبر و صابرین  – 93/07/10

جلسه 22 – اعجاز و قرآن 1 – 93/07/17

جلسه 23 – اعجاز و قرآن 2 – 93/08/01

جلسه 24 – اختیار و انسان – 93/10/04

جلسه 25 – بینش واقعی به دین الهی – 93/10/25

جلسه 26 – نسبت کذب به خدا 1 – 93/11/02

جلسه 27 – نسبت کذب به خدا 2 – 93/11/09

جلسه 28 – نسبت کذب به خدا 3 – 93/11/23

جلسه 29 – خسران انسان – 93/11/30

جلسه 30 – باور قلبی – 93/12/07

جلسه 31 – نابرابر بودن باورها – 93/12/14

جلسه 32 – انزار نوحه– 93/12/21

جلسه 33 – داستان نوحه 1 – 94/01/27

جلسه 34 – داستان نوحه 2 – 94/02/03

جلسه 35 – انزار از عذاب – 94/02/10

جلسه 36 – انکار حق از سوی جامعه – 94/02/24

جلسه 37 – نصرت الهی – 94/07/02

جلسه 38 – داستان عذاب 1 – 94/07/09

جلسه 39 – داستان عذاب 2 – 94/07/16

جلسه 40 – داستان عذاب 3 – 94/09/27

جلسه 41 – داستان عذاب 4 – 94/10/03

جلسه 42 – داستان عذاب 5 – 94/10/10

جلسه 43 – داستان عذاب 6 – 94/10/17

جلسه 44 – داستان عذاب 7 – 94/10/24

جلسه 45 – داستان قوم عاد 1 – 94/11/01

جلسه 46 – داستان قوم عاد 2 – 94/11/08

جلسه 47 – داستان قوم عاد 3 – 94/11/15

جلسه 48 – داستان قوم عاد 4 – 94/11/22

جلسه 49 – داستان قوم عاد 5 – 94/11/29

جلسه 50 – شرک 1 – 94/12/06

جلسه 51 – شرک 2 – 94/12/13

جلسه 52 – اجر دعوت به سوی خدا 1 – 94/12/20

جلسه 53 – اجر دعوت به سوی خدا 2 – 94/12/27

جلسه 54 – تفکر 1 – 95/01/19

جلسه 55 – تفکر 2 – 95/01/26

جلسه 56 – توکل 1– 95/02/02

جلسه 57 – توکل 2– 95/02/16

جلسه 58 – توکل 3 – 95/02/23

جلسه 59 – توکل 4 – 95/03/06

جلسه 60 – توکل 5 – 95/04/24

جلسه 61 – توکل 6 – 95/04/31

جلسه 62 – ظلم و ستم – 95/05/07

جلسه 63 – روح استکبار – 95/05/14

جلسه 64 – عذاب الهی – 95/05/21

جلسه 65 – سرگذشت قوم عاد و ثمود – 95/06/04

جلسه 66 – اسوه 1 – 95/06/11

جلسه 66 – اسوه 2 – 95/07/01

جلسه 67 – سرگذشت ثمود 1 – 96/09/14

جلسه 68 – سرگذشت ثمود 2 – 96/09/23

جلسه 69 – سرگذشت ثمود 3 – 96/09/30

جلسه 70 – سرگذشت ثمود 4 – 96/10/07

جلسه 71 – سرگذشت ثمود 5 – 96/10/14

جلسه 72 – عذاب الهی – 96/10/28

جلسه 73 – سنت الهی 1 – 96/11/06

جلسه 74 – سنت الهی 2 – 96/11/12

جلسه 75 – سنت الهی 3 – 96/11/19

جلسه 76 – عذاب استیصال – 96/12/03

جلسه 77 – حضرت ابراهیم – 96/12/10

جلسه 78 – فرزند آوری حضرت ابراهیم – 96/12/17

جلسه 79 – قوم لوط 1 – 96/12/24

جلسه 80 – قوم لوط 2 – 97/01/16

جلسه 81 – قوم لوط 3 – 97/01/23

جلسه 82 – قوم مادیان 1 – 97/02/13

جلسه 83 – میزان – 97/03/31

جلسه 84 – قوم مادیان 2 – 97/04/07

جلسه 85 – آزادی و دین 1 – 97/04/14

جلسه 86 – آزادی و دین 2 – 97/04/21

جلسه 87 – تبلیغ دین – 97/04/28

جلسه 88 – مفهوم آزادی – 97/05/04

جلسه 89 – حضرت موسی 1 – 97/05/11

جلسه 90 – حضرت موسی 2 – 97/05/18

جلسه 91 – حضرت موسی 3 – 97/05/25

جلسه 92 – مبارزات علنی انبیا 1 – 97/06/01

جلسه 93 – مبارزات علنی انبیا 2 – 97/07/08

جلسه 94 – عبرت از امت ها 1 – 97/07/13

جلسه 95 – عبرت از امت ها 2 – 97/07/19

جلسه 96 – عبرت از امت ها 3 – 97/07/28

جلسه 97 – قیمت و جایگاه انسان – 97/08/03

جلسه 98 – ماهیت عذاب – 97/08/10

جلسه 99 – سنت های غلط – 97/08/17

جلسه 100 – اقسام ظلم – 97/08/24

جلسه 101 – نماز و صبر 1 – 97/09/01

جلسه 102 – نماز و صبر 2 – 97/09/08

جلسه 103 – نماز و صبر 3 – 97/09/15

جلسه 104 – صبر 1 – 97/09/22

جلسه 105 – صبر 2 – 97/09/29

جلسه 106 – صبر 3 – 97/10/06

جلسه 107 – خردمندان جامعه 1 – 97/10/20

جلسه 108 – خردمندان جامعه 2 – 97/10/27

جلسه 109 – خردمندان جامعه 3 – 97/11/04

جلسه 110 – خردمندان جامعه 4 – 97/11/11

 دیدگاه های کاربران : (2)
#5 دیدگاه بنده خدا 30۹۷/۰۷/۰۸, ۰۱:۵۱
با سلام خدمت همه دوستان و ممنون بابت این مفاهیم عالیه قرآنی
پاسخ مدیر:
با تشکر از همراهی شما
#6 دیدگاه بنده خدا ..20۹۷/۰۷/۰۸, ۰۶:۲۰
شکرخداراکه راه هدایت رابرایم بازگشودودرقرین رحمتش قرارداد.وجهت فراگرفتن نکات قرانی رهنمایم شد .خداوند انشاالله به بانیان جلسات خیردنیاواخرت عتانماید وبهره ای به امواتشان بیفزاد(امین یا رب العالمین)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها