برنامه های آتی

-سخنرانی آقای احمد آیت اللهی
موضوع "مقابله با تحریف دین هدف نهایی نهضت حسینی"
هرهفته پنج شنبه بعد از نماز عشاء
-سخنرانی آقای دکتر صفوی
 شرح و توضیح حکمت های نهج البلاغه
سه شنبه اول هر ماه بعد نماز عشاء

دسترسی سریع

چکیده سخنرانی ها

آرشیو صوتی محرم

آرشیو رمضان

آرشیو جلسات تفسیر قران کریم

آرشیو آلبوم تصاویر